Shop Forum More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Timeless-NhiFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 15 Deviations 110 Comments 1,535 Pageviews
×

Newest Deviations

psd free :v by Nhi25092001 psd free :v :iconnhi25092001:Nhi25092001 2 0 PSD Freeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee by Nhi25092001 PSD Freeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :iconnhi25092001:Nhi25092001 7 3 [060114] PSD #4 by Timeless by Nhi25092001 [060114] PSD #4 by Timeless :iconnhi25092001:Nhi25092001 1 3 [060114] PSD #3 by Timeless by Nhi25092001 [060114] PSD #3 by Timeless :iconnhi25092001:Nhi25092001 1 0 [060114]PSD#2 by Timeless by Nhi25092001 [060114]PSD#2 by Timeless :iconnhi25092001:Nhi25092001 1 0 [060114]PSD PACK 5 Signatures DrawTheColorfulLife by Nhi25092001 [060114]PSD PACK 5 Signatures DrawTheColorfulLife :iconnhi25092001:Nhi25092001 2 4 [281213] Pack 8 PNGs Yoona by Nhi25092001 [281213] Pack 8 PNGs Yoona :iconnhi25092001:Nhi25092001 10 16 [281213] 3 PSD Cover Zing by Nhi25092001 [281213] 3 PSD Cover Zing :iconnhi25092001:Nhi25092001 6 13 [271213] Pack PNGs TroubleMaker By Timeless by Nhi25092001 [271213] Pack PNGs TroubleMaker By Timeless :iconnhi25092001:Nhi25092001 11 2 [271213] [Cover Zing]PackGiftsNewYearForMyFriends by Nhi25092001 [271213] [Cover Zing]PackGiftsNewYearForMyFriends :iconnhi25092001:Nhi25092001 3 8 [241213] Pack PNG Krystal by Nhi25092001 [241213] Pack PNG Krystal :iconnhi25092001:Nhi25092001 22 17 [231213] PSD #1 by Timeless by Nhi25092001 [231213] PSD #1 by Timeless :iconnhi25092001:Nhi25092001 3 8 221213 [Cover Zing #2] {Gift For VY} by Nhi25092001 221213 [Cover Zing #2] {Gift For VY} :iconnhi25092001:Nhi25092001 3 2 221213 [Cover Zing #1] {Avril Lavigne} by Nhi25092001 221213 [Cover Zing #1] {Avril Lavigne} :iconnhi25092001:Nhi25092001 4 0

Favourites

142601 PSD Signature #2 {Avril Lavigne} by EXOtic-Shinniee 142601 PSD Signature #2 {Avril Lavigne} :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 17 24 140902 Wallpaper #5 {For TIMELESS} by EXOtic-Shinniee 140902 Wallpaper #5 {For TIMELESS} :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 27 10 Megumi by RuScarlet Megumi :iconruscarlet:RuScarlet 4 3 From Europe to Asia by RuScarlet From Europe to Asia :iconruscarlet:RuScarlet 3 2 Cover Zing - Happy lunar new year 2014 - China APH by RuScarlet Cover Zing - Happy lunar new year 2014 - China APH :iconruscarlet:RuScarlet 5 3 Happy New Year 2014 with Asia Country xD by RuScarlet Happy New Year 2014 with Asia Country xD :iconruscarlet:RuScarlet 5 2 Neko by Jinjiro-Higuchi Neko :iconjinjiro-higuchi:Jinjiro-Higuchi 74 2 share scrapbooling by quyenluv003 share scrapbooling :iconquyenluv003:quyenluv003 514 1,073 {Pack PSD #5} HAPPY NEW YEAR! by Larry1042k1 {Pack PSD #5} HAPPY NEW YEAR! :iconlarry1042k1:Larry1042k1 109 71 20 black and white textures by mrs-padfoot 20 black and white textures :iconmrs-padfoot:mrs-padfoot 1,641 101 Texturea Pack 0.1 by Rosba18 Texturea Pack 0.1 :iconrosba18:Rosba18 1,411 96 Anime action 02 by Paulysa Anime action 02 :iconpaulysa:Paulysa 231 30 Png objects O1 by creamanuali Png objects O1 :iconcreamanuali:creamanuali 243 23 Pack Motivos Paris!! by girlphototutos999 Pack Motivos Paris!! :icongirlphototutos999:girlphototutos999 304 21 cositas by Chokolathosza cositas :iconchokolathosza:Chokolathosza 311 59 Png Pack BYW by Isfe Png Pack BYW :iconisfe:Isfe 367 40

Groups

Activity


Hế nhô mn, tớ là thằng Shin chứ không phải con Lét đâu :v 
Tình hình là máy con Lét có vấn đề, máy nó không đọc được file dll, thế là sự nghiệp ps của nó tiêu luôn, ai có cách giúp thì nói ha :) 

Thân ~ :iconnhi25092001:, :iconexotic-shinniee:

deviantID

Nhi25092001
Timeless-Nhi
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconmin993:
Min993 Featured By Owner Feb 3, 2014
mần
Reply
:iconruscarlet:
RuScarlet Featured By Owner Jan 27, 2014  Student Artist
tks vì đã fav nhé
Reply
:iconroefully:
roefully Featured By Owner Jan 10, 2014  Student Interface Designer
thanks for the watch me

Reply
:iconvupham2001dn:
vupham2001dn Featured By Owner Dec 29, 2013  Student Interface Designer
chuyển acc là tđn
Reply
:iconxxxnoirellexxx:
xXxNoirellexXx Featured By Owner Dec 28, 2013
Thanks for the watch :)
Reply
:iconnhi25092001:
Nhi25092001 Featured By Owner Dec 28, 2013  Student Interface Designer
no problem =)
Reply
:iconkisapouet:
Kisapouet Featured By Owner Dec 28, 2013   Digital Artist
Thanks for the watch ! :3
Reply
:iconnhi25092001:
Nhi25092001 Featured By Owner Dec 28, 2013  Student Interface Designer
no problem :3
Reply
:iconthatnameisnotreal:
Thatnameisnotreal Featured By Owner Dec 27, 2013  Hobbyist Interface Designer
Yah, thanks for watch :D !
Reply
:iconnhi25092001:
Nhi25092001 Featured By Owner Dec 27, 2013  Student Interface Designer
nothing Meow :3 your textures are useful :D (Big Grin) cho mần quen được hơm :v
Reply
Add a Comment: